خشکشویی و لباسشویی

خشکشویی و لباسشویی

: خشکشویی ، شستشوی البسه ، پتو ، ملحفه

آپادانا

زعیمزاده :

منطقه 8 .

خشکشویی و لباسشویی

: شستشوی انواع : پتو ، روتختی ، روفرشی پرده ، رویه مبلی لباس مجلسی ، لباس عروس

خشکشویی و لباسشویی

: شستشوی انواع کت وشلوار، جیروچرم، لباس عروس، لباسهای شب ونامزدی، پتووپرده و....

خشکشویی و لباسشویی

: گوهردشت، خ اصلی، خ ششم غربی

شازده

علی اکبر لو:

منطقه 9 .

خشکشویی و لباسشویی

: شستشوی انواع البسه ، لباسهای مجلسی، چرم، جیر، پتو، ملحفه، پرده، آباژور، رومبلی و...

خشکشویی و لباسشویی

: خشکشویی و لباسشویی