خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی زرتشت
مدیر: علیرضا کریمی
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان طالقانی - بلوار تعاون - جنب شیرینی سارا - تربیت 3