خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی کاج
مدیر: معبود شعبانی
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه، 45 متری کاج، نبش ک حاج نصیر