خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی برادران
مدیر: رضا هادیان
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ دهقان ویلای اول - پایین تر از میدان 17 شهریور