خشکشویی و لباسشویی
دنا
مدیر: حمید بنیادی
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - خ پامچال - نبش نرگس