خشکشویی و لباسشویی

یاسین

خداکرمی : 34579096
منطقه 5 . میانجاده - بلوار شهید حدادی - جنب بانک سپه

خشکشویی برادران

هادیان : 34434710
منطقه 5 . خ دهقان ویلای اول - پایین تر از میدان 17 شهریور

خشک شویی جم

هاشمی : 34641157
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - بین آذر شرقی و آبان شرقی

عمو رضا

بیک محمدلو : 34436490
منطقه 5 . خ شهید بهشتی - خ دهقان ویلای اول - روبروی کوچه اول

خشکشویی و لباسشویی

: خشکشویی و سفیدشویی