خشکشویی و لباسشویی
عمو رضا
مدیر: غلام حسین بیک محمدلو
خشکشویی و سفیدشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ شهید بهشتی - خ دهقان ویلای اول - روبروی کوچه اول پلاک: 21