خشکشویی و لباسشویی
خشک شویی جم
مدیر: سید مهدی هاشمی
خشک شویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - بین آذر شرقی و آبان شرقی