خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی امید
مدیر: عباس ابراهیمی
خشکشویی و لباسشویی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
پل آزادگان، خ برغان، جنب خ داوود آبادی پلاک: 674