خشکشویی و لباسشویی
ایران
مدیر: رسول تقیان
خشکشوئی
شماره تماس:
شماره همراه:
0
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان شهدا، ابتدای خ بهار، برج سه گل، شماره 144