خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی سناتور
مدیر: محمدرضا مهدیزاده
گوهردشت، خ اصلی، خ ششم غربی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت، خ اصلی، خ ششم غربی پلاک: 22