خشکشویی و لباسشویی

هدایت

وجدان خواه : *

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - خ سیدالشهدا

شازده

علی اکبر لو: 32750484

منطقه 9 .

م مادر - بلوار دانش آموز - نبش ک شازده

سپید

طاهری : 32223147

منطقه 9 .

م شهدا - خ مظاهری - مقابل مسجد ولیعصر

خشکشویی سید محمد

ندیمی : 32234943

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -روبروی بازار بزرگ آزادی - خ کمالی

خشکشویی سادات

قریشی : 32229391

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - خ امیری -نرسیده به خ شاه عباسی

خشکشویی دکتر همایون

درگاهی: 32251789

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - خ دکتر همایون - خ برغان

خشکشویی و لباسشویی

: شستشوی تخصصی انواع پتو