خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی سید محمد
مدیر: علی ندیمی
خشک شویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی -روبروی بازار بزرگ آزادی - خ کمالی پلاک: 59