خشکشویی و لباسشویی
خشکشویی ستاره
مدیر: اکبر حیدری
خشکشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان آزادگان - اول خ برغان - روبروی دادگاه اسلامی