آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی

: انجام آزمایشات روتین -تخصصی و فوق تخصصی -طرف قرارداد با کلیه بیمه ها -6:30 صبح الی 20:30 عصر

آزمایشگاه تشخیص طبی

: طرف قرداد با کلیه بیمه ها:آتیه سازان حافظ طلائی فرهنگیان تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح البرز دانا سامان پاسارگاد نوین حافظ رازی کمک رسانsos

آزمایشگاه تشخیص طبی

: آزمایشگاه تشخیص پزشکی

نوبل

تقی زاده فضلی :

منطقه 9 .

آزمایشگاه تشخیص طبی

: متخصص پاتولوژی بالینی

آزمایشگاه تشخیص طبی

: آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه تشخیص طبی

: کلیه آزمایشهای تخصصی و روتین

آزمایشگاه تشخیص طبی

: کلیه آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی

آزمایشگاه آریا

حاجی زاده:

- .

آزمایشگاه تشخیص طبی

: آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی

: تشخیص طبی و آسیب شناسی

آزمایشگاه تشخیص طبی

: آزمایشگاه و پاتولوژی