آزمایشگاه تشخیص طبی
نوبل
مدیر: دکتر جعفر تقی زاده فضلی
متخصص پاتولوژی بالینی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
ضلع شمالی م مادر - ساختمان امیر همایون طبقه اول