آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه ابن سینا
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ چالوس، پاساژ زکیخانی، ط سوم