آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه تشخیص طبی پاسارگاد
مدیر: حسین حاجی ابوالحسنی
آزمایشگاه تشخیص طبی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان طالقانی - بلوار تعاون - نبش تربیت 5- ساختمان پاسارگاد - واحد 1