آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی هدف
مدیریت: عباس گروه ای
آزمایشگاه پاتوبیولوژی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - بعد از میدان شهدا - ساختمان 110/1 طبقه 1