آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه ایران
مدیر:
آزمایشگاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ شهید بهشتی، پاساژ آزادی