آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو
مدیریت: دکتر آناهید سرکیسان
تشخیص طبی و آسیب شناسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چهارراه طالقانی، طالقانی جنوبی، ابتدای ک شهید ساجدی