آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتو
مدیر: دکتر آناهید سرکیسان
تشخیص طبی و آسیب شناسی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چهارراه طالقانی، طالقانی جنوبی، ابتدای ک شهید ساجدی