آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مینا
مدیریت: دکتربهنوش عابدی اردکانی
آزمایشگاه و پاتولوژی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بین میدان هفت تیر و چهارراه مصباح، نبش ک کربلایی صالح