آزمایشگاه تشخیص طبی
جم
مدیریت: دکتررضا پذیرا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
چ بهشتی - بین هلال احمر و دارایی - جنب برج مجتمع پزشکان نور - واحد 2