آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه پویش
مدیریت: دکتر صدیقه مرتضی قاسهری
آزمایشگاه تشخیص پزشکی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ طالقانی - نبش خ عین الهی - ساختمان سبز طبقه 1