آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مینا

مدیریت: دکتربهنوش عابدی اردکانی

منطقه 2 .

بین میدان هفت تیر و چهارراه مصباح، نبش ک کربلایی صالح

آزمایشگاه تشخیص طبی

: آزمایشگاه و پاتولوژی
limited