آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه مهرشهر
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
درختی، خ انوشیروان، جنب داروخانه مهرشهر