آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه نگین
مدیر:
آزمایشگاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج، خ چالوس، نرسیده به سه راه عظیمیه