آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه نگین
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان کرج، خ چالوس، نرسیده به سه راه عظیمیه