آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه امیر
مدیریت: محمد فاضلی
کلیه آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج، مارلیک، خ دکتر حسابی، روبروی خ اطلس، ط فوقانی درمانگاه امیر