صنعت و تولید و کشاورزی

جهان باطری

جهان بخش و محمدصادق قاهری: 32233377

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند

ایلیا

حیدر و مهدی محمدیان: 32231608

منطقه 2 .

م شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن

فرش ماشینی و موکت

: فرش و موکت

شاهچراغ

صادقی: 32743602

منطقه 9 .

بلوار هفت تیر - م شهید فهمیده - ابتدای خ ابوسعید

معین تابلو

معینی پور: 32255102

منطقه 2 .

بلوار امام زاده حسن - بین گلستان 3 و 4

فروشگاه مبل امیر کبیر

خراسانی : 32809054

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح -بن بست مصباح

مبلمان(فروش)

: انواع مبلمان

باطریسازی البرز

قدیانی: 32819024

منطقه 2 .

میدان امام حسین، اول بلوار هفت تیر

علی

عظیمی : 32813243

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - چ مصباح - روبروی فرش آریانا

کم جا

حسینی : 32243606

منطقه 2 .

بلوار امامزاده حسن - نبش گلستان 5

مبلمان(فروش)

: مبلمان

پخش کالای برق بهنام

بهنام : 32773690

منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - روبروی بیمه آسیا

برق صنعتی - لوازم اندازه گیری برق صنعتی

: برق صنعتی - سیستم های حفاظتی

بلوط

آل افروز : 32208162

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - خ سیدالشهدا - جنب املاک حمید

طلق- توری-ورق

: نوارهای پی وی سی

امین

چوپان منش : 32805561

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

آریانا

حکیمی : 32811390

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - چ مصباح

ایمن الکتریک

خلفی: 32231657

منطقه 2 .

شاه عباسی - امام زاده حسن - بین گلستان 1 و 2

گالری فرش یزد

شریعتمداری بافقی : 32708115

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - ابتدای بلوار نمازی خواه

نیرو

شام بیاتی : 32224589

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

قاسمی

محمد و روح اله احمد خانی : 32248400

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند

آبان

احمدی : 32801997

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بعداز باشگاه کیان پور - نرسیده به م امام حسین

محمدی

محمدی : 32812826

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح - نبش ک رنجی های جنوبی

فرش ماشینی و موکت

: گالری فرش

موسوی

موسوی : 32805458

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

علیزاده

علیزاده : 32230485

منطقه 2 .

م شاه عباسی - اول بلوار امام زاده حسن