طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی

شایان

فخاری : 32509005
منطقه 1 . عظیمیه - میدان اسبی -

طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی

: تعمیرات نقره - فروش بدلیجات - تعمیرات طلا

طلا و جواهرسازی وفایی

وفایی: 32217505
- . ابتدای خ شهید بهشتی

طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی

: ساخت جدیدترین مدلهای طلا و جواهر -تعمیر طلا و نقره آبکاری طلای زرد و سفید

طلای سیفی

سیفی کار : 34438372
منطقه 7 . رجایی شهر -بعد از خ 9 غربی

طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی

: سازنده و تعمیر کار طلا و جواهر