طلاسازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی
طلاسازی کرال - CORAL - طلا سازی
مدیریت: ساروقی
طلاسازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، میدان کرج ، ابتدای خیابان چالوس ، مجتمع تجاری مرکزی ، پلاک 26 ، زیرهمکف