طلاسازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی - منطقه 7 - کرج

طلای سیفی

مدیریت: سیفی کار

منطقه 7 .

رجایی شهر -بعد از خ 9 غربی

طلاسازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی

: سازنده و تعمیر کار طلا و جواهر
limited
آبکاری طلا تعمیرات طلا ساخت طلا مخراج کاری طلا عیار سنجی ذوب طلا تعویض طلای شکن با آبشده حکاکی قلم زنی