طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی
طلای سیفی
مدیریت: سیفی کار
سازنده و تعمیر کار طلا و جواهر
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
رجایی شهر -بعد از خ 9 غربی پاساژ ایلخانی