طلاسازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی - - - کرج

طلاسازی کرال
CORAL - طلا سازی

مدیریت: ساروقی

- .

کرج ، میدان کرج ، ابتدای خیابان چالوس ، مجتمع تجاری مرکزی ، پلاک 26 ، زیرهمکف
limited

طلا و جواهرسازی وفایی

مدیریت: مرتضی وفایی

- .

ابتدای خ شهید بهشتی

طلاسازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی

: ساخت جدیدترین مدلهای طلا و جواهر -تعمیر طلا و نقره آبکاری طلای زرد و سفید
limited
آبکاری طلا تعمیرات طلا ساخت طلا مخراج کاری طلا عیار سنجی ذوب طلا تعویض طلای شکن با آبشده حکاکی قلم زنی