مبلمان و لوازم اداری
مبلمان اداری طراحان
مدیر: مهدی بیات
تولید و پخش مبلمان اداری و دفتری، انواع میز مدیریت - کارمندی -کنفرانس - منشی - کامپیوتر - کتابخانه - فایل اداری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی -خ امیری - نبش کوچه تور