فرش دست بافت

گالری فرش رخ باف

و مصطفی قاسمی: -

منطقه 9 .

کارگاه: خیابان برغان جنب بانک کشاورزی کوچه عباسی ساختمان صدف

فرش دست بافت

: انواع فرش

گالری فرش پورتارم تبریز

پورتارم: 32248330

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ ادهم

فرش دست بافت

: فرش و تابلو فرش

گالری فرش برسام

شجاع: 32505728

منطقه 8 .

میدان طالقانی، بلوار تربیت مربی، نبش تربیت 19

فرش دست بافت

: خرید و فروش انواع فرش ماشینی و دست باف، تابلو فرش، تعویض نو با کهنه

معاوضه فرش نو با کارکرده

سیار پناه: 34431695

منطقه 7 .

رجایی شهر، خ داریوش، جنب مسجد قائم، فرش آنتیک

فرش دست بافت

: معاوضه فرش نو با کارکرده

فروشگاه رحیمی

رحیمی : 32200985

منطقه 1 .

خ برغان - بین چ شهربانی و بازار انقلاب

فرش دست بافت

: فرش و گلیم

گالری فرش کاوه

حیدر: 33502064

منطقه 5 .

45 متری گلشهر، خ درختی

فرش دست بافت

: گالری فرش

فرش و تابلو فرش تبریز

رشیدی: 32224719-09388281792

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ ادهم

فرش دست بافت

: فرش و تابلو فرش