فرش دست بافت

گالری فرش رخ باف

مدیریت: محمد رسول و مصطفی قاسمی

منطقه 9 .

کارگاه: خیابان برغان جنب بانک کشاورزی کوچه عباسی ساختمان صدف

فرش دست بافت

: انواع فرش
limited

گالری فرش پورتارم تبریز

مدیریت: محمدرضا پورتارم

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ ادهم

فرش دست بافت

: فرش و تابلو فرش
limited

گالری فرش برسام

مدیریت: قادر شجاع

منطقه 8 .

میدان طالقانی، بلوار تربیت مربی، نبش تربیت 19

فرش دست بافت

: خرید و فروش انواع فرش ماشینی و دست باف، تابلو فرش، تعویض نو با کهنه
limited

معاوضه فرش نو با کارکرده

مدیریت: علی اشرف سیار پناه

منطقه 7 .

رجایی شهر، خ داریوش، جنب مسجد قائم، فرش آنتیک

فرش دست بافت

: معاوضه فرش نو با کارکرده
limited

فروشگاه رحیمی

مدیریت: هوشنگ رحیمی

منطقه 1 .

خ برغان - بین چ شهربانی و بازار انقلاب

فرش دست بافت

: فرش و گلیم
limited

گالری فرش کاوه

مدیریت: محمد حیدر

منطقه 5 .

45 متری گلشهر، خ درختی

فرش دست بافت

: گالری فرش
limited

فرش و تابلو فرش تبریز

مدیریت: رشید رشیدی

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ ادهم

فرش دست بافت

: فرش و تابلو فرش
limited