فرش ماشینی و موکت - منطقه 9 - کرج

گالری فرش رخ باف

مدیریت: محمد رسول و مصطفی قاسمی

منطقه 9 .

کارگاه: خیابان برغان جنب بانک کشاورزی کوچه عباسی ساختمان صدف

فرش ماشینی و موکت

: انواع فرش
limited

گالری فرش پورتارم تبریز

مدیریت: محمدرضا پورتارم

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ ادهم

فرش ماشینی و موکت

: فرش و تابلو فرش
limited

فرش و تابلو فرش تبریز

مدیریت: رشید رشیدی

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ ادهم

فرش ماشینی و موکت

: فرش و تابلو فرش
limited

تابلو فرش پشتی فرش کناره ریشه زنی فرش ماشینی رفو گری فرش شستشو فرش