فرش ماشینی و موکت
فرش و تابلو فرش تبریز
مدیریت: رشید رشیدی
فرش و تابلو فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی، خ ادهم پلاک: 96