فرش ماشینی و موکت
گالری فرش پورتارم تبریز
مدیریت: محمدرضا پورتارم
فرش و تابلو فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ ادهم پلاک: 72