ابراهیمی

مدیریت: ابوالفضل ابراهیمی

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - نبش خ ترابی

فرش ماشینی و موکت

: گالری فرش
limited

قالی سلیمان

مدیریت: ارکانی

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - بین خ 14 و عاشوری
limited

محمد

مدیریت: حسین ابراهیمی

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - نرسیده به بانک سپه
limited

چهلستون

مدیریت: عباس معینی

منطقه 5 .

بهشتی - حدفاصل بین میانجاده و 45 متری گلشهر - سمت چپ
limited

کویر یزد

مدیریت: محمدرضا نوروزی

منطقه 5 .

بهشتی - ابتدای 45 متری گلشهر
limited

موکت

مدیریت: مهدی شریفی

منطقه 5 .

بین 45 متری گلشهر و میانجاده - روبروی بانک کشاورزی

فرش ماشینی و موکت

: فرش و موکت
limited

گالری فرش کاوه

مدیریت: محمد حیدر

منطقه 5 .

45 متری گلشهر، خ درختی

فرش

: گالری فرش
limited

گالری سلیمان

مدیریت: حمید کریم زاده

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش انوشیروان غربی - بعد از درختی

فرش ماشینی و موکت

: فروش قالی سلیمان
limited