فرش ماشینی و موکت
گالری فرش کاوه
مدیریت: محمد حیدر
گالری فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر، خ درختی