برشکاری فلزات

خدمات نوین چوب

حیدر بقایی - داود جعفری : 32221472- 09125666521

منطقه 9 .

کرج ، بلوار طالقانی جنوبی ، ابتدای خ بعثت

برشکاری فلزات

: برش MDF و خدمات PVC

چارچوب

اسلامی: 34409625

منطقه 5 .

بهشتی - بعداز سه راه گوهردشت - خ دهقان ویلای اول

برشکاری فلزات

: خدمات برش