ضایعات(فلزات و غیره)

بورس لوازم آشپزخانه
لوازم برقی و کادویی -جهیزیه - کرج - چهارراه طالقانی

مدیریت: احمدخان احمدی

منطقه 1 .

کرج ، خیابان طالقانی ، (چهارراه طالقانی ، طالقانی شمالی ) ابتدای بلوار ماهان ، روبروی صندوق دخیره فرهنگیان

ضایعات(فلزات و غیره)

: بورس لوازم آشپزخانه جهیزیه ، کادویی ، لوازم برقی
limited

ضایعات