هیدرولیک-پنوماتیک-ابزار دقیق

پارکر

مدیریت: امیرحسین رودکی

منطقه 12 .

کمالشهر، شهید بهشتی، جنب فجر6

هیدرولیک-پنوماتیک-ابزار دقیق

: هیدرولیک پنوماتیک پرس شیلنگ نمایندگی جک های گازی گلوبال ترکیه
limited