صنایع چوب - فلز - رنگ کاری
صنایع قفسه بندی عالی صنعت
مدیریت: مجید خسروی
لوازم قفسه بندی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بین میدان سپاه و سه راه گوهردشت، روبروی درب کانون بسیج