جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش

پاشا صنعت (گام الکتریک )

پاشایی : 34577458

منطقه 6 .

خ شهید بهشتی - میانجاده - جنب بازار جوش کرج

جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش

: فروش دستگاه های جوش