جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش
پاشا صنعت (گام الکتریک )
مدیریت: محمدحسین پاشایی
فروش دستگاه های جوش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ شهید بهشتی - میانجاده - جنب بازار جوش کرج