جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش
پاشا صنعت (گام الکتریک )
مدیر: محمدحسین پاشایی
فروش دستگاه های جوش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ شهید بهشتی - میانجاده - جنب بازار جوش کرج