چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

فروشگاه آبان - چرخ صنعتی - اتوهای بخار - خیابان آبان - چرخ خیاطی خانگی

ابراهیمی فردو یی: 32402841

منطقه 9 .

کرج ، خیابان آبان ، روبروی پاساژ تهرانی ساختمان برلیان فروشگاه آبان

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش تعمیر خرید انواع چرخهای صنعتی و خانگی و اتوهای بخار

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: لوازم یدکی ، چرخ های صنعتی ، کامپیوتری ، گلدوزی ، قیچی برش ، اطوهای سیلتر ، دیگ های بخار و فولدر

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: عرضه لوازم یدکی چرخ خیاطی، انواع چرخ های صنعتی، گلدوزی ، برش و اتو

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: فروش و تعمیر چرخ خیاطی

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: انواع چرخ خیاطی صنعتی -گلدوزی-اتوبخار

برنینا

راکی زاده :

منطقه 9 .

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیرگاه مرکزی چرخ خیاطی

مبتکر

یادگاری :

منطقه 9 .

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیر و فروش چرخ خیاطی

پولک

نیکزاد :

منطقه 9 .

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیر و فروش چرخ خیاطی

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: تعمیرگاه چرخ خیاطی

گل

منافی :

منطقه 9 .

چرخ خیاطی(فروش - تعمیر )

: چرخ خیاطی - صنعتی