طباخی - سیراب شیردان

طباخی عمو فرهاد

گویلی : 34492502

منطقه 7 .

گوهردشت - بین فلکه اول و خ اریو -مجتمع تجاری پیروز

حمید

اسلام و وحید ابراهیمی : 32727410

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده غربی (ذوب آهن)

کپل مپل

انصاری : 32558564

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین م مهران و پامچال

مزرعه

پرویز بدری و حشمت لطفی : 32553638

منطقه 1 .

45 متری کاج - روبروی بانک صادرات

بره ناقلا

ناصر کاوه و اسماعیل قلعه : 32559125

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران

طباخی ببلی

محمودی : 32566244

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین میدان مهران و اسبی

طباخی نمونه

فیضی: 32543217

منطقه 1 .

عظیمیه، ابتدای45 متری کاج

طباخی کیائی

کیائی : 34437842

منطقه 8 .

خ بهشتی - بعد از میدان سپاه - جنب بانک قوامین

طباخی کوروش

قوری وند : 34500871

منطقه 6 .

خ بهشتی - مقابل 45 متری گلشهر

گلها

فتحی: 34429877

منطقه 8 .

بهشتی - سه راه گوهر دشت