طباخی - سیراب شیردان

طباخی لوکس البرز - طباخی شبانه روزی - کرج - گوهر دشت

گویلی: 34214200

منطقه 8 .

کرج ، گوهر دشت ، خیابان شهید مطهری ، نرسیده به پل شهدای روحانی ، طباخی لوکس البرز

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی شبانه روزی ، صبحانه ، سیراب و شیردان ، کله ، پاچه

طباخی عمورضا - طباخی - عظیمیه - کرج

فیضی: 32543217

منطقه 1 .

کرج ، عظیمیه، ابتدای45 متری کاج ، پلاک 4

حمید

اسلام و وحید ابراهیمی :

منطقه 2 .

مزرعه

پرویز بدری و حشمت لطفی :

منطقه 1 .

بره ناقلا

ناصر کاوه و اسماعیل قلعه :

منطقه 1 .