طباخی - سیراب شیردان

طباخی عمورضا - طباخی - عظیمیه - کرج

مدیریت: بهاء الدین فیضی

منطقه 1 .

کرج ، عظیمیه، ابتدای45 متری کاج ، پلاک 4
limited

کپل مپل

مدیریت: پیام انصاری

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین م مهران و پامچال
limited

مزرعه

مدیریت: پرویز بدری و حشمت لطفی

منطقه 1 .

45 متری کاج - روبروی بانک صادرات
limited

بره ناقلا

مدیریت: ناصر کاوه و اسماعیل قلعه

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران
limited

طباخی ببلی

مدیریت: احمد محمودی

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - بین میدان مهران و اسبی
limited